De kerncijfers Nederlandse Geboortezorg 2020 in beeld

26 oktober 2021
De kerncijfers Nederlandse Geboortezorg 2020 in beeld

Perined heeft de landelijke perinatale kerncijfers over 2020, verwerkt en gepubliceerd op peristat.nl. In de infographic zijn deze kerncijfers visueel weergegeven en afgezet tegen de cijfers over 2019. Deze kerncijfers gaan, in tegenstelling tot eerdere jaren, over kinderen geboren bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken.