Wetenschappelijke adviezen Vitamine B12 en Postpartum saturatiemeten in de eerstelijn

23 november 2021

Er zijn deze week twee nieuwe wetenschappelijke adviezen gepubliceerd naar aanleiding van vragen die binnenkwamen bij de wetenschappelijk adviseurs. Een advies over het gebruik van vitamine B12 en een advies over postpartum saturatie meten in de eerstelijn. Lees hier wat de wetenschappelijke adviseurs hebben onderzocht. 

Postpartum saturatiemeten

Onderzoeksvraag: “Is er in de eerstelijn een meerwaarde van het gebruik van een saturatiemeter direct postpartum of op een later moment om hartafwijkingen op te sporen?”.
Van alle congenitale afwijkingen komen congenitale hartafwijkingen het vaakst voor, namelijk bij zo’n 6/1000 geboortes in Nederland. Als congenitale hartafwijkingen niet vroegtijdig erkend worden, kan dit leiden tot ernstige hypoxemie, acidose, shock en zonder goede behandeling zelfs tot sterfte. Prenatale echografie kan slechts 40-50% van de congenitale hartafwijkingen detecteren. Bij neonataal onderzoek wordt 20-30% van de overige hartafwijkingen gemist. Postpartum neonatale saturatiemetingen lijken een veelbelovende, eenvoudige, pijnloze en niet-invasieve methode om de prenataal gemiste congenitale hartafwijkingen vroeg te detecteren, maar is dit ook zo? In dit wetenschappelijke advies zijn geldende (inter)nationale richtlijnen en recent onderzoek uitgewerkt. 

Conclusie: Er lijkt voldoende relevant bewijs aanwezig om te kunnen zeggen dat de toevoeging van postpartum saturatiescreening de detectie van CHA verbetert ongeacht het afkappunt of meetmoment dat gebruikt wordt. Het is aan te raden om de screening na 24 uur postpartum uit te voeren, omdat dit de kans op fout-positieve uitslagen verkleint. Ongeveer de helft van de kinderen met een gemiste ernstige CHA worden met de postpartum saturatiescreening opgespoord. Een nadeel van de saturatiescreening postpartum is dat de positief voorspellende waarde van de screening laag is en daarmee ook relatief veel neonaten zonder CHA doorgestuurd zullen worden voor verder onderzoek. Om te concluderen of postpartum saturatiemetingen geschikt zijn als algemene bevolkingsscreening in Nederland is aanvullend onderzoek en beoordeling nodig. Tot die tijd kan er regionaal worden afgestemd wat de balans is tussen de testeigenschappen van de saturatiemetingen, de gezondheidswinst en kosten ten aanzien van saturatiemetingen postpartum. Lees hier het gehele advies.

Vitamine B12

De tweede onderzoeksvraag die werd voorgelegd aan de wetenschappelijk adviseurs ging over vitamine B12:
Onderzoeksvraag: Is onderzocht wat de evidence is omtrent het vitamine B12 gebruik in de zwangerschap?
Sub-onderzoeksvragen hierbij waren: "Wat is de gewenste dosering?" en "Bestaan er negatieve bijwerkingen van een teveel aan vitamine B12?".

Conclusie: Bij voldoende intake uit de dagelijkse voeding, is suppletie niet noodzakelijk. In geval van risico op anemie bij de toekomstige moeder, is het aan te raden de vitamine B12 status ook te monitoren. Wanneer er sprake is van een vrouw die bariatrische chirurgie heeft ondergaan, is -bij voorkeur orale- suppletie (1mg/dag) wel aangeraden. Een té hoge dosis heeft ogenschijnlijk geen risico’s tot gevolg. Lees hier het gehele advies.