Week tegen Kindermishandeling

11 november 2021

Volgende week (15 t/m 21 november 2021) is het de Week tegen Kindermishandeling. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2021 is: …. dichterbij dan je denkt. Er worden allerlei webinars, podcasts en bijeenkomsten georganiseerd, zie hier het activiteitenoverzicht. Het is het thema van iedereen; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander. Door alle contacten die een verloskundige heeft met de cliënt en het gezin (in wording), en de behoorlijke mate van betrokkenheid en vertrouwelijkheid tussen cliënten en verloskundigen, kunnen verloskundigen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling opvangen.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De KNOV heeft dan ook een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de signalering en aanpak van kindermishandeling door verloskundigen.

Samen met Augeo Academy zijn we bezig met het opzetten van een scholing gericht op verloskundigen over het signaleren en werken met de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit willen we in 2022 gereed hebben. De webinars en andere activiteiten die nu in de Week tegen de Kindermishandeling gratis worden aangeboden, kunnen voor verloskundige al interessant zijn om te volgen.