Meer leren over Samen Beslissen in de integrale geboortezorg?

28 oktober 2021

Het Amsterdam UMC ontwikkelt een training voor zorgverleners om Samen Beslissen in de integrale geboortezorg te ondersteunen. Hierbij is extra aandacht voor het thema gezondheidsvaardigheden. Deelname aan de training bestaat uit drie onderdelen, namelijk tweemaal online simulatiegesprekken met actrices (voorafgaand met aanvullend interview en na de training) en de fysieke trainingsbijeenkomst zelf.

Locatie: Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
Datum: 30 november 2021, 12:00-15:00 uur
Aanmelden via: Laxsini Murugesu (l.murugesu@amsterdamumc.nl)