Twinning: klein project, complex landschap, positieve impact

28 oktober 2021

Het doel van Twinning, bevorderen van continuïteit van zorg door de verloskundige, is ook bij de International Confederation of Midwives (ICM) het grootse speerpunt van de 3-jarige ICM strategie. Wat kan een klein project als Twinning betekenen in het complexe verloskundige landschap?

De ICM heeft een 10-jarenplan om meer continuïteit van zorg te realiseren

Dat is lang, omdat het een systemische verandering vergt waarbij juist meer aandacht gaat naar het psychosociale in plaats van naar de biomedische aspecten van ons systeem waar de verloskunde onderdeel van uitmaakt. Het is een complexe implementatie en vraagt om veranderingen zoals:

  • Een andere werkfilosofie met een fysiologische grondslag.
  • Een andere soort aandacht en tijdsinvestering van verloskundigen: nog meer gericht op mens en kwaliteit in plaats van op kwantiteit waardoor de hoge norm van 105 zorgeenheden per fulltime werkende verloskundige ter discussie komt.
  • Aanpassing van de opleiding op de nieuwe werkwijze.
  • Een vloeiende samenwerking tussen de verloskundigen in de verschillende lijnen.
  • Een andere, gelijkwaardige, opzet van het hele team dat betrokken is bij de geboortezorg.
  • Een inclusievere voorlichting voor vrouwen en hun partners die de zorg anders gaan ervaren en daar ook inspraak in hebben.

Zomaar wat voorbeelden van veranderingen naar aanleiding van meer continuïteit van zorg. En alsof dat nog niet genoeg is, zetten we de verandering ook nog eens in terwijl er voortdurend nieuwe inzichten zijn en de context anders is in verschillende delen van het land, laat staan in verschillende delen van de wereld! En tóch is het de moeite waard, want de feiten over de positieve impact die continuïteit van zorg door verloskundigen heeft, liegen er niet om.

Twinning als proeftuin

Wat kan zo’n klein project als Twinning tussen de verloskundigen uit de verschillende lijnen betekenen in dat complexe landschap? Twinning is een soort proeftuin, een dynamisch proces. De deelnemende Twins doorlopen op kleine schaal hetzelfde proces zoals wij dat als verloskundigen doen in heel Nederland. Tijdens het ‘Twinnen’ verdiepen we ons in de ‘evidence’ en bediscussiëren we deze. We bespreken de kansen en risico’s vanuit verschillende invalshoeken, want de groep Twins komt zowel uit de verschillende regio’s van Nederland als ook uit de verschillende lijnen. Ze kijken mee bij elkaars werk en krijgen de ruimte om creatieve oplossingen te vinden en bruggen te slaan tussen elkaar.

Vertrouwen leidt tot nieuwe inzichten

Volgende maand gaan we op studiereis naar Denemarken. De activiteiten tijdens deze studiereis zijn heel specifiek opgebouwd om het vertrouwen en groepsgevoel van de Twins te bevorderen. Door het vertrouwen in elkaar en bij elkaar in de keuken te kijken (na deze reis), krijgen we nieuwe inzichten waar wij als verloskundigen allemáál profijt van kunnen hebben.

Twinning brengt creativiteit en enthousiasme

De ervaring leert dat kleinschalige projecten die kunnen bijdragen aan de implementatie van continuïteit van zorg de creativiteit vergroten. En het kan er ook voor zorgen dat bepaalde kansrijke projecten opgeschaald kunnen worden. Én deze Twins enthousiasmeren ons ook en helpen ons verder op onze gezamenlijke reis naar continuïteit van zorg.

KNOV Ledendag in het teken van continuïteit

Op 12 november staat de Ledendag en de Algemene Ledenvergadering gepland en ook dan staan een aantal vragen centraal over de continuïteit van zorg centraal. Zorg dat je erbij bent!