Geef commentaar op de herziene conceptrichtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte

15 oktober 2021

De werkgroep voor de richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte heeft de eerste conceptversie substantieel aangepast. Reden hiervoor was het geleverde commentaar. Er was met name negatief commentaar over het verlagen van de ondergrens naar 23+0 weken. Enerzijds vanwege de slechte uitkomsten voor de kinderen geboren bij 23 weken, anderzijds vanwege de randvoorwaarden die op dit moment niet op orde zijn.

De tweede conceptrichtlijn is nu klaar voor commentaar. Hiervoor vragen we jullie medewerking.

Wat?

De belangrijkste wijzigingen in de herziene conceptrichtlijn zijn de volgende:

  • Module 1 (wanneer actieve opvang), Module 2 (individuele risicofactoren) en Module 3 (meerlingzwangerschap) zijn samengenomen vanwege de samenhang in deze modules. De aanbevelingen zijn inhoudelijk anders en duidelijker gedefinieerd
  • Module 9 en 10 zijn eveneens gecombineerd (modus partus al dan niet bij foetale nood)
  • Inleiding is uitgebreid waarbij onder andere begrippen beter zijn gedefinieerd
  • Doorvoering van dezelfde terminologie door de gehele richtlijn.

De conceptmodules bij de richtlijn en een samenvatting vind je onderaan de pagina.

Hoe?

In het onderstaande commentaarformulier kun je je feedback op de conceptrichtlijn kwijt. Het ingevulde formulier kun je tot uiterlijk woensdag 17 november 2021 sturen naar Rosanne van der Sterre - Poolen, rvandersterre@knov.nl.