Charlotte de Schepper in de media over capaciteitsproblemen ziekenhuizen

07 oktober 2021

“Nu de capaciteitsproblematiek in ziekenhuizen in Utrecht geëscaleerd is naar code donkerrood, is het moeilijk om in Utrecht nog met een zwangere in een ziekenhuis terecht te kunnen. We zien ook dat zwangere vrouwen in andere regio’s te maken krijgen met eenzelfde schrijnende situatie. Het gaat als een waterbedeffect door Nederland. Er zijn zeker op korte termijn verbeteringen die snel lucht geven, zodat ondertussen de zorgsector en politiek samen kunnen werken aan middellange termijnoplossingen.”

Dit schrijft onze directeur Charlotte de Schepper in een opinieartikel op Skipr.

Charlotte beschrijft dat de KNOV de afgelopen weken onder andere in de media en in brieven de zorgen ziet toenemen. “Het is goed dat deze zorgen worden geuit. Tegelijkertijd heeft de zwangere vrouw hier weinig aan. Die heeft vooral behoefte aan oplossingen, aan passende zorg. In het belang van de zwangere vrouw vinden we het als beroepsgroep onze plicht te komen tot oplossingsrichtingen.”

De KNOV stelt vier oplossingsrichtingen voor en wil hierover met het ministerie van VWS en de zorgsector in overleg. Ook is er een brief gestuurd naar het Landelijke Netwerk Acute Zorg. We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat doet de KNOV?

Aankomende week start de werkgroep capaciteitsproblematiek. Deze werkgroep gaat aan de slag met de aanbevelingen uit de overzichtsnotitie die begin november gereed zal zijn. Een van de eerste dingen die opgepakt worden is het project 'geboortecentra van de toekomst' in samenwerking met onder andere de regio Utrecht en Amsterdam.

Verder vind je op de webpagina Capaciteitsproblematiek alle informatie over dit onderwerp bij elkaar, waaronder een juridische Q&A.

Mocht je als regio ondersteuning wensen, willen sparren over de situatie in jouw regio, of als regio ook een geboortecentrum van de toekomst op willen zetten, dan kan je contact opnemen met de werkgroep, via Rosanne van der Sterre –Poolen, rvandersterre@knov.nl.