Wetenschappelijk advies over Aspirine en bloedverlies

17 augustus 2021

Inname van een lage dosering Aspirine in de zwangerschap leidt mogelijk tot een licht verhoogd risico op maternale bloedingen. Dat is de conclusie van het recent verschenen wetenschappelijk advies. Vrouwen die Aspirine gebruiken hebben ca. 15% kans op bloedverlies >500 ml, vergeleken met ca. 14% voor vrouwen die geen Aspirine gebruiken in de zwangerschap. Het advies ten aanzien van Aspirinegebruik moet in die zin gewijzigd worden dat in de counseling ook dit nadeel verteld worden.

Meer bekendheid over de nadelen

Sinds een aantal jaren wordt het gebruik van Aspirine tijdens de zwangerschap steeds vaker geadviseerd aan vrouwen met een verhoogd risico op preëclampsie en/of foetale groeivertraging. Sindsdien zijn er steeds meer studies hiernaar gepubliceerd en wordt er ook meer bekend over de nadelen ervan. In 2019 is er een update verschenen van de Cochrane review over dit onderwerp en in 2020 verscheen een Zweeds artikel waarin een associatie werd gevonden met ruim bloedverlies postpartum. Dit wetenschappelijk advies richt zich uitsluitend op een mogelijke associatie tussen Aspirine en bloedverlies (postpartum) en de meest recente wetenschappelijke studies hiernaar.

Benieuwd naar het volledige wetenschappelijke advies? Kijk dan op de pagina van de wetenschappelijk adviseurs.