Multidisciplinaire richtlijn postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde Module 3 – consult kinderarts

25 september 2021

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft met een multidisciplinaire werkgroep gewerkt aan de richtlijn ‘postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’. Doel van de richtlijn was om de praktijkvariatie in de algemene kindergeneeskundige zorg voor (bijna) à terme pasgeborenen te verkleinen. In 2020 heeft de KNOV de modules hypoglycemie en beleid na vacuümextractie geautoriseerd voor kinderen geboren in het ziekenhuis. Module 3 – consult kinderarts is in 2020 niet geautoriseerd.

Afgelopen jaar zijn de NVK en KNOV in gesprek geweest om te onderzoeken of er wijzigingen mogelijk waren om de betreffende richtlijnmodule ook door de KNOV te laten autoriseren. De module beschrijft indicaties, waarbij een consult kinderarts of opname op de kinderafdeling wordt geadviseerd. Doordat deze richtlijnmodule niet consistent is opgesteld en geen duidelijkheid geeft over tijdsperiodes en wijze van betrokkenheid van de kinderarts, heeft de KNOV deze module niet geautoriseerd. De KNOV verwacht door deze module juist meer praktijkvariatie te krijgen en staat daardoor niet achter implementatie van deze module binnen VSV’s.