Handreiking NZa voor patiëntvragen over inhaalzorg

23 september 2021

Door de coronapandemie zijn er naar schatting 1,5 miljoen gemiste verwijzingen in de medische specialistische zorg. Om de zorg goed op te schalen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een kader opgesteld. Ze presenteren nu een nieuwe handreiking om patiënten te helpen met de vraag: wanneer ben ik aan de beurt voor mijn behandeling?

Handreiking patiëntvragen

Eerder berichtten we over de inhaalzorg en de informatiekaart 'passende in haalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten?’ die de NZa publiceerde. Nu is er een tweede instrument: de ‘Handreiking communicatie Wanneer ben ik aan de beurt voor mijn behandeling?’. Deze handreiking ondersteunt zorgprofessionals bij vragen die een patiënt kan hebben over de inhaalzorg, bijvoorbeeld over wachttijden, zorgkosten of de veiligheid. De handreiking is bedoeld om met elkaar dezelfde kernboodschap uit te dragen naar patiënten.

De handreiking bevat de volgende onderdelen:

  1. Kernboodschap patiëntcommunicatie MSZ
  2. Voorbeeldvragen van patiënten over inhaalzorg
  3. Tips voor communicatie
  4. Stappenplan zorgbemiddeling
  5. Voorbeelden en relevante verwijzingen

De NZa heeft de handreiking opgesteld samen met het ministerie van VWS, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, de FMS, de LHV, MIND, V&VN, NFU, NVZ en ZKN.