‘Visie op kwaliteit’ geeft houvast bij invulling kwaliteit van geboortezorg

09 september 2021

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep de visie ‘De verloskundige in 2030’ verder uitgewerkt op het onderwerp ‘kwaliteit’. Een breed onderwerp, waar veel over te zeggen valt en waar ook niet iedereen altijd hetzelfde over denkt. Toch hebben we dit uitgebreide thema weten te bundelen in een conceptdocument ‘visie op kwaliteit’. Dit conceptdocument is bijna gereed om aan de leden voor te leggen.

We zijn natuurlijk benieuwd naar jullie reactie hierop. We gaan daarom graag met leden in gesprek over de inhoud. We brengen jullie binnenkort op de hoogte over de manier waarop we dit vormgeven.

Bekijk hier de overkoepelende KNOV-visie: De verloskundige in 2030

Waarom een uitgebreide visie op kwaliteit?

Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten, en ontwikkelingen in de geboortezorg veranderen hoe verloskundigen kwaliteit benaderen. Kwaliteit is wat je zowel individueel als samen met de cliënt, ketenpartners en stakeholders goede zorg vindt en waarover je dus in gesprek moet blijven. Kwaliteit is continu samen leren en verbeteren. Dit vanuit de gedachte dat alles wat je boven op bestaande kwaliteitssystemen ontwikkelt en uitvoert, evident beter moet zijn dan de bestaande situatie en meerwaarde moet opleveren voor de cliënt.

Het visiedocument

Onderwerpen die onder andere aan bod komen in het document ‘visie op kwaliteit’ zijn:

  • De cliënt is de belangrijkste richtinggever voor kwaliteit (waardegedreven zorg)
  • Meer tijd en aandacht voor elke cliënt
  • Continuïteit van zorgverlener

Nieuwsgierig naar meer? Hou de nieuwsbrief en je mailbox in de gaten voor het conceptdocument ‘visie op kwaliteit'.