KNOV jaarplan: voor en dóór de leden

09 september 2021

In de aanstaande ALV van november legt de KNOV het jaarplan en de begroting voor 2022 voor aan de leden. De onderwerpen waar we komend jaar op willen focussen, hangen uiteraard nauw samen met de ontwikkelingen in het werkveld. Omdat het jaarplan voor het werkveld bedoeld is, voor de leden, vinden we het belangrijk dat leden de ruimte ervaren en krijgen om hierover mee te denken.

Actief input ophalen in de regio

Onze zes programmamanagers zijn het hele jaar door in de regio actief op locatie en binnen werkgroepen. Hier halen ze continu feedback, input en knelpunten op. Dit is het eerste jaar dat de programmamanagers vanuit de KNOV samen met de regio, klankbordgroepen en commissies het jaarplan mede vormgeven. Dit wordt dan uiteindelijk voorgelegd aan de ALV. De verschillende klankbordgroepen hebben met de programmamanager een eerste conceptjaarplan op de verschillende programma’s opgesteld. De programmamanagers hebben deze in de regio besproken met de regiovertegenwoordigers. Er zijn goede gesprekken gevoerd, met goede opmerkingen, input en vragen.

Ervaring uit de praktijk

Programmamanagers Rosanne van der Sterre – Poolen en Mirjam Mascini vertellen over hun ervaring bij het ophalen van feedback in de regio.

Rosanne van der Sterre – Poolen, programmamanager Kwaliteit en aanspreekpunt voor de regio West:

Wat ik heel prettig vind, is dat er zo veel verschillende vragen vanuit de regio komen voor de wetenschappelijk adviseurs. Hierdoor zien we de behoefte van de verloskundigen in het werkveld. We geven altijd antwoord op de vragen vanuit de wetenschappelijk adviseurs, maar soms leidt een vraag ook tot een uitgebreider project (met een subsidieaanvraag).

Een goed voorbeeld is de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat CTG zorg is die verloskundigen plegen te bieden. Vanuit de verschillende regio’s kwam de wens om ondersteuning te krijgen vanuit de KNOV bij de implementatie. Daar vragen we vervolgens specifiek subsidie voor aan.

Ook kreeg ik van leden de afgelopen tijd terug dat ze het prettig vinden dat we meer (multidisciplinaire) richtlijnen gaan maken of huidige richtlijnen gaan herzien. We pakken hier als KNOV in de regie, maar willen de richtlijnen multidisciplinair opzetten en zoeken hierin de verbinding met onze stakeholders. Zo werken we gezamenlijk aan kwaliteit.


Mirjam Mascini, programmamanager Onderwijs & Registers en aanspreekpunt voor de regio Noordwest:

De uitspraken “Wat fijn om dit in regioverband te kunnen bespreken. Moeten we vaker doen!” en “Wat goed dat we mee kunnen denken.” vielen me op toen ik in de regio input voor het jaarplan ophaalde. Ik ben blij met dit enthousiasme om inhoudelijk mee te denken.

Het is mooi te zien hoe vanuit de inhoudelijke programma’s, de regio’s en vanuit het landelijk perspectief nu samengewerkt wordt aan de koers van de KNOV. Alle input heb ik opgeslagen. Dit krijgt een plekje in het jaarplan van de KNOV 2022 of meer specifiek in projecten of programma’s. En het is ook weer een gespreksonderwerp om in regioverband op te pakken. Zo is een van de thema’s die in Noordwest aan bod kwam, namelijk de capaciteitsproblematiek, al benoemd tot onderwerp van een volgende regiobijeenkomst. Dat gaan we nu samen voorbereiden. Ik kijk ernaar uit.