Subsidieoproep coaching bij implementatie- en opschaling innovaties

15 september 2021

De zorg innovatiever maken is van groot belang om onder andere efficiënter en cliëntgerichter te kunnen werken. Online centering zorg en telemonitoring waarbij zwangeren thuis metingen doen en gevalideerde vragenlijsten bijhouden, zodat de verloskundige cliënten op afstand kan monitoren, zijn hier succesvolle voorbeelden van. Toch zorgen het complexe zorglandschap en de snelle ontwikkelingen nog regelmatig voor vragen. Zorgaanbieders die in hun praktijk tegen implementatie- en opschalingsvraagstukken aanlopen, kunnen nu subsidie aanvragen via het programma Zorg voor innoveren.

Inzet van een externe coach

Deze vijfde en laatste ronde van de subsidieregeling ‘Implementatie- en opschalingscoaching’ biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van onder andere zorgaanbieders. Leeft er in jouw praktijk een vraag over implementatie of opschaling van een innovatie, dan kun je de subsidie gebruiken om een externe implementatie- en opschalingscoach in te huren. Zo'n coach adviseert over bijvoorbeeld het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de praktijk.

Over de subsidie

Er kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd om een externe coach in te huren. Let op, deze subsidieregeling kent een subsidieplafond. Voor verdeling van de subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het budget wordt dus verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Is het budget op, dan worden aanvragen afgewezen en wordt de subsidieronde (voortijdig) gesloten.

Wil je in aanmerking komen voor subsidie, wacht dan niet te lang. Dien je aanvraag in ieder geval in voor 27 oktober 2021, 14:00 uur. Hoe je de subsidie aanvraagt, lees je op de website van ZonMw. Hier vind je ook alle informatie over deze subsidieregeling.