IGJ vraagt minister Hugo de Jonge om aandacht voor capaciteitsproblematiek

16 september 2021

Naar aanleiding van de aanhoudende en toenemende capaciteitsproblemen in de geboortezorgsector, heeft de KNOV afgelopen tijd gesprekken gevoerd met landelijke partners. Zo ook met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die op 10 september in een brief aan minister Hugo de Jonge aandacht vraagt voor het wankel evenwicht in de zorgsector, en specifiek voor de geboortezorgsector.

Overzichtsnotitie capaciteitsproblemen

Daarnaast heeft de KNOV een opdracht uitgezet om de landelijke capaciteitsproblematiek in kaart te brengen in een overzichtsnotitie. Projectleiders Annemarie Poker en Lian Siebelt stellen komende weken een notitie capaciteitsproblemen geboortezorg op. Hierbij maken zij de problemen, oorzaken en gevolgen per ROAZ-regio inzichtelijk. Bij het schrijven van de notitie maken ze gebruik van de reeds aanwezig kennis in het land. Ook wordt er een werkgroep geformeerd om het gesprek te voeren over de problemen en om de aanbevelingen te bespreken.

Deelnemen aan de werkgroep?

Heb jij informatie die niet mag ontbreken of wil jij deelnemen in de werkgroep? Laat het ons weten voor 20 september. We zijn specifiek nog op zoek naar een klinisch verloskundige die wil aansluiten. De werkgroep komt bijeen donderdag 23 september om 20:00 uur via Teams. Mailen kan naar rvandersterre@knov.nl.

Ga voor alle informatie en updates rondom capaciteitsproblemen naar de pagina Capaciteitsproblematiek.