Terugkoppeling FMS/COVID/placenta's

20 september 2021

Op 2 september vergaderde de FMS werkgroep Covid en Zwangerschap (de groep die het standpunt namens onder andere de KNOV, de NVOG, NVK en de Patiëntenfederatie Nederland bepaalt).

Onderwerp van gesprek was onder andere de publicatie van Sam Schoenmakers et al. over hun bevindingen bij placenta's van vrouwen met een (doorgemaakte) COVID infectie.

Mede gebaseerd op de grote database van Allotey (https://www.bmj.com/content/372/bmj.n615), waarbij er steeds meer evidence is dat een (doorgemaakte) COVID infectie niet tot groeivertraging leidt, is besloten op dit moment de aanbeveling niet aan te passen. Dit betekent dat het advies blijft om bij vrouwen die een ernstige (gedefinieerd als noodzaak tot opname in een ziekenhuis) COVID infectie doormaakten de groei van de foetus echoscopisch te vervolgen. Dit wordt niet uitgebreid naar andere groepen omdat de aard van de placenta-afwijkingen doet vermoeden dat de door Schoenmaker beschreven problematiek een vrij acuut karakter heeft. Daarom is het aangewezen om (net als anders) aandacht te besteden aan kindsbewegingen, en bij afname hiervan de gebruikelijke zorg te verlenen. Het blijft dus van belang om eventuele COVID infecties in het zwangerschapsdossier te noteren.