Nieuwsbericht

12 juli 2022

Vorige week kwam de pilotgroep 'vrouwencentrum' voor het eerst bij elkaar. Hierin zijn 4 regio's vertegenwoordigd die met elkaar invulling gaan geven aan het opzetten van een vrouwencentrum. Vanuit iedere regio werd een diversiteit aan ervaringen, inspiratie en wensen gedeeld. Van (de wens tot het opzetten van) een kleinschalig vrouwencentrum door uitbreiding van de eigen verloskundigenpraktijk tot een op zichzelf staand centrum met een gevarieerd aanbod aan vrouwenzorg. Uitgangspunt is dat de vrouw zoveel mogelijk centraal staat. Iedere regio kan hier zelf vorm aan geven. Vanaf september komen we maandelijks bij elkaar en gaan we stapsgewijs met elkaar invulling geven aan het opzetten van een vrouwencentrum.

De pilot valt onder het KNOV-project Geboortecentrum van de toekomst

Doel project 'Geboortecentrum van de toekomst'   

Het project heeft als doel om voor de KNOV-leden een toolkit op te leveren die hen inspireert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig regionaal centrum, op basis van de visie van de KNOV. Met de uitkomsten van dit project ondersteunen we op landelijk niveau verloskundigen in de vorm van een toolkit. Dit doen we voor verloskundigen die een regionaal eerstelijns of anderhalvelijns centrum overwegen, concrete startplannen hebben of willen uitbreiden. Het centrum kan een geboortecentrum, vrouwencentrum, verloskundigenpost of variaties en/of combinaties hierin zijn. 

Doel pilot vrouwencentrum

De pilot heeft als doel om deelproducten/bouwstenen te verzamelen voor de hierboven genoemde toolkit. De KNOV faciliteert hierbij in het samenbrengen van een aantal regio’s, de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en documenten op te stellen. Dit wordt daarna landelijk beschikbaar gemaakt via de KNOV website. 

Oproep

Naast deze pilot start er vanuit het project Geboortecentrum van de toekomst ook een pilot geboortecentrum en een pilot verloskundigenpost. Voor de pilot geboortecentrum zijn we nog op zoek naar deelnemers. Bekijk hier de oproep. Denk je als regio al na over het vormgeven van een geboortecentrum? En wil je deelnemen aan de pilot, mail dan naar: geboortecentrum@knov.nl

Heb je vragen over het project? Mail naar: geboortecentrum@knov.nl