Nieuwsbericht

19 juli 2022

In het bericht van 14 juni hebben we jullie op de hoogte gebracht van  de laatste fase waarin de KNOV en NZA zijn beland om tot een tarief te komen voor de eerstelijns zorgverleners van het CTG (bij 3 indicaties: minder leven, serotiniteit en uitwendige versie). Recent heeft de NZa de beleidsregels voor volgend jaar openbaar gemaakt waarin per 1 januari 2023 een tarief beschikbaar is voor antenataal CTG.  

Tarief antenataal CTG
Het tarief wordt berekend door de NZa. Als basis is het tarief uit het experiment aangehouden. Hier zijn vergoedingen, zoals evaluatievergoedingen voor het experiment, uit weggelaten. Vervolgens is het tarief door de NZa vastgesteld op €254,35, inclusief echo. De NZa heeft aangegeven in de toekomst een betere tariefbepaling te kunnen doen, nadat er een nieuw kostenonderzoek heeft plaatsgevonden.

Inkoop zorgverzekeraars
Het is aan zorgverzekeraars zelf om te bepalen of zij willen inkopen. In principe staat hierin niks in de weg. Het Zorginstituut heeft immers bepaald dat het zorg is die verloskundigen plegen te bieden. Wel hebben zorgverzekeraars in gesprekken aangegeven dat zij graag zien dat er landelijk overeenstemming is tussen de NVOG en KNOV over de implementatie van het antenataal CTG in de eerstelijn. Registratie in het CTG deelregister is hierbij een vereiste.

De KNOV vindt het belangrijk om hier samen met de NVOG uit te komen en hebben hen uitgenodigd voor een gesprek wat eind van de zomer plaatsvindt. Echter, we zien dat er regio's zijn waar al afspraken zijn gemaakt tussen verloskundigen en gynaecologen en de samenwerking prettig verloopt. Het komt de zorg voor cliënten ten goede en kan bijdragen aan problemen rondom de capaciteit in de regio, wanneer deze regio's aan de slag kunnen. We houden jullie op de hoogte over de uitkomst van het gesprek tussen KNOV en NVOG.