Nieuwsbericht

19 juli 2022

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor 2023 op hun website gepubliceerd. De tarieven zijn zoals gebruikelijk geindexeerd. De beleidsregel experiment integrale bekostiging geboortezorg is, in lijn met besluit minister van VWS, door de NZa omgezet naar een reguliere bekostiging. De NT meting is door het RIVM uit de prenatale screening gehaald, daarmee is het tarief voor 2023 vervallen. Als laatste is er een nieuw tarief voor antenataal CTG in de eerste lijn.