Nieuwsbericht

14 juni 2022

Sinds kort heeft de KNOV een team van vier beleidsadviseurs. Zij ondersteunen de programmamanagers en zijn het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld projectleiders, ketenpartners en in sommige gevallen werkgroepleden.

 
Nalonya van der Laan 
Na jarenlang in de eerstelijn als verloskundige gewerkt te hebben en in heel veel werk/project/expertgroepen te hebben deelgenomen, mag ik nu mijn verloskundige kennis en expertise binnen de KNOV als beleidsadviseur inzetten. Mijn aandachtsgebieden richten zich vooral op het prenatale deel, met als speciale aandachtgebieden: CenteringPregnancy, Continuïteit van Zorgverlener en projecten als 'Samen Beslissen' en 'Beter Signaleren'.


Imara Wilsens
Mijn naam is Imara Wilsens, moeder van drie kinderen en verloskundige sinds 2013.
Sinds kort mag ik het bureau van de KNOV versterken in de functie van Beleidsadviseur Geboortezorg. Binnen de KNOV ligt mijn focus met name op het dossier ‘Wetenschap’ en meer specifiek op de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen.


Sophie Rodenburg
Sinds 2007 ben ik werkzaam als verloskundige, zowel in de eerste lijn en als klinisch verloskundige in de tweede en derde lijn. Daarmee heb ik een ruime kennis van de specialistische zorg rondom zwangerschap, bevalling en postpartum periode opgedaan, waarbij mijn interesse en expertise vooral ligt op het gebied van de kwetsbare zwangere en de acute verloskunde. Binnen de KNOV houd ik me bezig met preconceptiezorg (preventie, leefstijl, sociale verloskunde) en de belangenbehartiging van verloskundigen.


Florien van Rij
ik ben Florien van Rij en sinds april 2022 beleidsadviseur geboortezorg bij de KNOV. Binnen het sociaal domein heb ik onder andere met mensen gewerkt met uitdagingen rondom de zwangerschap en later als coördinator en projectleider innovatie. Binnen de KNOV houd ik me onder andere bezig met de coördinatie van de aanvragen ZonMw kwaliteitsgelden, het thema diversiteit en het juridisch dossier.