Nieuwsbericht

19 april 2022

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de niet-invasieve prenatale test (NIPT) structureel wil opnemen binnen de prenatale screening. Hij schrijft hierover het volgende;

“De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt op dit moment in onderzoeksverband TRIDENT-2 aangeboden aan zwangere vrouwen als eerste screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dit onderzoeksverband loopt op 1 april 2023 af. In het onderzoeksverband geldt voor de zwangere voruw een eigen betaling van €175,-. In het Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is opgenomen dat de NIPT voor alle vrouwen zonder kosten beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening en tevens de eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen komt te vervallen. Hiermee is een toegankelijk aanbod van de NIPT voor de lange termijn gewaarborgd”, aldus minister Kuipers.

De implementatie van de NIPT is goed nieuws, echter moeten er nog wel allerlei praktische details worden ingevuld voor het daadwerkelijk zo ver is. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Opstellen kwaliteitsrichtlijnen
  • Aanbesteding laboratoriumapparatuur
  • Aanpassing van de ICT systemen
  • Actualiseren informatiematerialen
  • Vergunningsaanvraag op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek
  • Bekostigingsstructuur

De KNOV is via de programmacommissie Prenatale Screening en verschillende werkgroepen betrokken bij dit proces. We zullen jullie gaandeweg blijven informeren.