Nieuwsbericht

19 juli 2022

De Eerstelijnscoalitie, waaronder de LHV, heeft met minister Helder gesproken over de effecten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor praktijken in de eerste lijn. We vinden elkaar in de wens afspraken te maken over een passende verantwoording, waardoor eerstelijnszorgaanbieders de jaarverantwoording op een zinvolle en zo eenvoudig mogelijke manier af kunnen leggen en de administratieve lasten verder verminderen.    

Het ministerie van VWS en de Eerstelijnscoalitie starten een gezamenlijk traject, waarin het volgende wordt opgepakt:

  • Toetsen hoe de jaarverantwoording in de praktijk uitpakt voor verschillende zorgaanbieders.
  • Een objectieve plaat waarin de huidige regelingen, het voorstel van de Eerstelijnscoalitie en de recente motie van Ellemeet naast elkaar worden gezet.
  • Een ingroeimodel over twee jaar voor een ‘rustige implementatie’. De mogelijkheden worden verder verkend, waarbij het nog niet handhaven door de NZa de basis is.
  • De dubbele uitvragen door met name zorgverzekeraars beperken. Dit betreft zowel het hergebruiken van informatie die al in de maatschappelijk jaarverantwoording wordt uitgevraagd, als het stroomlijnen van de verschillende definities.

Tijdspad

Deze zomer wordt de aanpak verder opgezet, zodat direct na de zomer kan worden gestart. Wij verwachten met deze afspraken een substantiële verbetering in de regeling en de vragenlijsten van het ministerie van VWS en de NZa. Mocht het anders uitpakken, dan houden we onze medewerking opnieuw tegen het licht. 

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op de themapagina Wtza.