Nieuwsbericht

15 april 2022

De Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. De SGV behandelt binnen het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. In het jaarverslag vindt je informatie over de geschillen die in 2021 bij de SGV zijn ingediend. Geschillen zijn het mogelijke juridische vervolg op een klacht.

Voor de SGV staat ‘blijven leren & ontwikkelen’ centraal. Het gezamenlijk bespreekbaar maken en leren van klachten en fouten, helpt om de kwaliteit van de verloskunde te verbeteren. Om die reden worden in dit jaarverslag samenvattingen van de geschillen anoniem gepubliceerd. De volledige uitspraken zijn te vinden op www.geschilleninstantieverloskunde.nl. De KNOV heeft aanvullend hierop een werkgroep ‘leren van geschillen’ opgericht, om casussen gezamenlijk te bespreken en hiervan te leren.