Nieuwsbericht

28 april 2022

Op donderdag 21 april was de eerste bijeenkomst van de werkgroep eHealth in de Geboortezorg. De werkgroep, bestaande uit zeven verloskundigen en twee cliëntvertegenwoordigers, heeft als doel de eHealth projecten binnen de KNOV te ondersteunen met kritische feedback en inspirerende discussies. Op beide vlakken was deze eerste bijeenkomst zeer geslaagd.

Zo bleek Virtual Reality (VR) een eindeloze bron van inspiratie. Want wat als we door de inzet van VR, de pijnscore tijdens een bevalling kunnen verlagen en hiermee het aantal doorverwijzingen in verband met een pijnstillingswens kunnen terugdringen? Wat hier allemaal bij komt kijken onderzoeken we samen met het Zuyderland Ziekenhuis in de BirthVR pilot. De werkgroepleden bogen zich over de vraag wat waardevolle informatie zou zijn om uit deze pilot mee te nemen. Naast de hoofdvraag (zorgt de inzet van BirthVR voor minder vraag naar pijnstilling?) willen we bijvoorbeeld ook weten wat de impact van het gebruik van de VRbril bril is op de partner. En zien we een verschil in de groep zwangeren die ervoor kiest om BirthVR tijdens de bevalling in te zetten en de groep die deze technologie afslaat?

Ook keek de werkgroep al dromend naar de toekomst met verschillende ideeën voor de verdere doorontwikkeling van het gebruik van VR tijdens de bevalling. Opvallend is dat, zowel binnen als buiten de werkgroep, de wens meerdere malen is uitgesproken om Dennis en Valerio (herinner je ze nog van het BNN programma proefkonijnen?) opnieuw aan te sluiten op een weeënsimulator, en nu in combinatie met BirthVR.

De werkgroep boog zich ook over de vraag of we met de huidige technologische mogelijkheden de verloskundige zorg kunnen verbeteren voor zowel de cliënt als de verloskundige. Kunnen we bijvoorbeeld extra fysieke controles reduceren door thuismetingen digitaal door te laten geven? Geen afwijkende waarden? Dan geen extra bezoekje aan de praktijk. Of kunnen we de fysieke consulten nóg persoonlijker maken door voorafgaand een korte digitale vragenlijst is te laten vullen?

Al die nieuwe technologische mogelijkheden willen we ook graag terugzien in de richtlijnen door aan iedere richtlijn een module eHealth toe te voegen. Binnen die modules wordt, door een richtlijndeskundige, antwoord gezocht op een eHealth specifieke uitgangsvraag. De werkgroepleden discussieerden met name over de prioritering. Zij zien graag voorrang voor richtlijnen die van sterke toegevoegde waarde zijn voor de cliënten en kunnen bijdragen aan werkverlichting voor de verloskundigen.

Na nog een kritische blik op mogelijke uitbreiding van de huidige keuze kaart op deverloskundigen.nl is deze eerste werkgroep bijeenkomst afgesloten. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst.