Nieuwsbericht

19 juli 2022

Voor Studenten Verloskunde van de landelijke opleidingen Verloskunde, is niet altijd een stageplek beschikbaar.  Het stagetekort blijft een uitdaging voor onze beroepsgroep. Eén vio (verloskundige in opleiding) extra begeleiden per praktijk maakt verschil. Hoe ervaren collega verloskundigen het begeleiden van een student? En wat betekent het voor een student om geen stageplek te hebben? Samen met samenwerkende opleidingen Verloskunde en de KNOV is de campagne gestart waarin verloskundigen en studenten hun betekenisvolle ervaringen delen. Bekijk de video van  Anneke Pouwels, Docent aan de Verloskunde Academie Maastricht.