Nieuwsbericht

18 november 2021

Recent is het artikel ‘Never waste a crisis'; a commentary on the COVID-19 pandemic as a driver for innovation in maternity care gepubliceerd van het ASPIRE COVID-team (Lauri M.M. van den Berg,Gill Thomson,Ank de Jonge,Marie-Clare Balaam,Gill Moncrieff,Anastasia Topalidou,Soo Downe).Het ASPIRE-team (Assisted Reproductive Technology Practice: An Asia Pacific Initiative on Reproduction) onderzoekt onder andere de Covid response in NL vergeleken met UK. Franka Cadée, ICM President, zit in de ASPIRE (begeleidingscommissie) 

Samenvatting artikel

De coronapandemie heeft wereldwijd op veel gebieden van de gezondheidszorg geleid tot snelle veranderingen. Sommige organisatorische en bestuurlijke controles op innovatie zijn versoepeld om een snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden mogelijk te maken. De snelheid van innovatie roept een reeks ethische, bestuurlijke en organisatorische vraagstukken op. Het is belangrijk om te beoordelen welke veranderingen zijn ingevoerd, welke moeten worden gehandhaafd en hoe effectieve innovaties in de toekomst kunnen worden aangemoedigd.