Webinar voortgang Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV 2022

26 januari 2022

Eerder informeerden we je over het besluit, dat de besturen van de KNOV en de BEN hebben besloten één toekomstbestendig kwaliteitsregister obstetrische basisechoscopie in te richten. In 2022 wordt het register verder vormgegeven.
Het instellen van het kwaliteitsregister obstetrische basisechoscopie, zoals de BEN dat beheert, heeft de instemming van de ALV van de KNOV nodig. Ook het stopzetten van ons eigen register vergt een ALV besluit. Op de ALV van juni 2022 leggen we dit voor. Ter voorbereiding hierop organiseren we in februari een officiële ledenraadpleging over dit onderwerp. Voorafgaand aan deze ledenraadpleging horen we graag van onze leden waar ze op dit moment tegenaan lopen en welke zaken nog relevant zijn. We nodigen je graag uit om dit met ons te delen in een webinar op woensdag 26 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Ben je lid? Log in en ga naar KNOV Agenda, klik op het evenement en op Inschrijven. Je gegevens worden dan automatisch ingevuld.