Herziening richtlijn Schisis

18 januari 2022

De twee richtlijnen over schisis (Counseling na prenataal vastgestelde schisis en Behandeling van patiënten met een schisis) zijn samengevoegd tot een nieuwe richtlijn Schisis. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met een schisis en hun ouders. In de nieuwe richtlijn zijn vijf modules geactualiseerd: Genetische diagnostiek schisis, Postoperatieve voeding bij patiënten met een schisis, Timing lip- en palatumsluiting, Techniek lip- en palatumsluiting en Medische deel counseling van prenatale schisis.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk:

  • In de module Genetische diagnostiek is beschreven wat er met een schisispatiënt en/of de ouders van iedere schisispatiënt (geboren/ongeboren) besproken moet worden en naar welke betrouwbare informatiebronnen verwezen kan worden.
  • Er worden geen operatietechnieken meer afgeraden in de aanbevelingen van de module Techniek lip- en palatumsluiting, maar er wordt aanbevolen om de technieken te gebruiken waarin de chirurg het meest ervaren is en ook het stimuleren van discussies hierover wordt aanbevolen.
  • In de voedingsmodule wordt alleen gekeken naar het postoperatieve beleid, waarin de voedingsadviezen van de diverse schisisteams in Nederland zijn samengevat. Er wordt aanbevolen om zo min mogelijk te veranderen in de manier van voeden rondom operaties en om de groei- en voedingstoestand zowel pre- als postoperatief te evalueren.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit diverse beroepsverenigingen, waaronder de KNOV.