Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

08 juli 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat heeft het Ministerie van VWS besloten, na advies van onder meer het RIVM.

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest. Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is daarmee niet meer wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021. In de RIVM werkgroep Kwaliteit en Zorguitvoering PNS, waar de KNOV zitting in heeft, wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.

Aanpassen informatiematerialen

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen op haar website aan. Het draaiboek Prenatale screening (screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek) is onlangs al aangepast met informatie over de invoering van het eerste trimester SEO: https://www.pns.nl/professionals.