Afspraken collectieve zorgverzekeringen

29 november 2021

KNOV-leden en hun gezinsleden kunnen aansluiten bij een collectieve zorgverzekering. Hierover heeft de KNOV afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars: VvAA en AON. 

VvAA

5% collectiviteitskorting op de basisverzekering en 12% op een aanvullende verzekering (2021). Let bij de keuze van een zorgverzekering goed op de polisvoorwaarden van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen. Deze kunnen mogelijk consequenties hebben voor de toegang tot bepaalde zorgverleners en medicijnmerken.

Op de website van de VvAA staat het vergoedingenoverzicht, een tool voor een premieberekening en is de verzekering aan te vragen. Geef bij het berekenen van je premie bij (beroeps)vereniging aan dat je lid bent van de KNOV. Je maakt dan aanspraak op de collectiviteitskorting. Bestaande deelnemers die al aanspraak maken op deze korting, ontvangen een verlengingsvoorstel. Zonder opzegging of wijziging wordt de verzekering hiermee stilzwijgend verlengd. Ook in 2022 gaat de VvAA door met de compensatie van het eigen risico op de VvAA zorgverzekering Basis als een zorgverlener zelf te maken krijgt met COVID-19 en hiervoor (een deel van) zijn eigen risico moet aanspreken. Neem voor meer informatie contact op met VvAA via telefoonnummer (030) 247 47 89. 

Aon

5% korting op de basisverzekering en 15% op aanvullende verzekeringen

Kijk op https://www.aonverzekeringen.nl/nl-nl/zorg/knovverloskundigen voor de voordelen van deze collectieve zorgverzekering. Hier kun je je premie berekenen en eenvoudig een verzekering afsluiten. Het is tot en met 31 december 2021 mogelijk om over te stappen. Blijf je collectief verzekerd via Aon of stap je nu over, dan krijgt je gratis een tandongevallenverzekering tot € 22.500,-.Lees hier ook de Aanvullende zorgverzekeringsvoorwaarden 2022, de Premietabel het Vergoedingenoverzicht 2022 en de voorwaarden van de basisverzekering bij Zilveren Kruis.

Meer informatie? Lees alles over de wijzingen bij Aon voor 2022. Nog vragen? Neem dan contact op met Aon via zorg@aon.nl of bel naar (088) 810 81 03.