Subsidieprojecten – voortgang herziening richtlijnen Anemie en Hypertensie

28 oktober 2021

Met de toegekende ZonMw-subsidie zijn al verschillende projecten en activiteiten gestart. Richtlijnontwikkelaars Siska Post en Eveline Mestdagh werken samen aan de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Anemie. Daarnaast werkt Eveline ook aan de herziening van de richtlijn Hypertensie. Hieronder vertellen ze over de inhoud en aanpak van deze subsidieprojecten.

Siska:

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Anemie wordt een herziening van de richtlijn uit 2010. Dat was in 2019 al gestart, maar kwam door de reorganisatie stil te liggen. We pakken dit nu weer op, samen met projectmanager Marije Droogendijk en een multidisciplinaire werkgroep, waaraan de NVOG, NHG, Patiëntenfederatie en een hematoloog deelnemen.

De richtlijn die we nu gebruiken stamt uit 2010. Dat is wetenschappelijk gezien een eeuwigheid geleden. De huidige dagelijkse praktijk vraagt om een andere benadering. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat na al die jaren de afkapwaardes niet zijn veranderd, maar de randvoorwaardelijke zaken wel. We kennen ook veel meer praktijkvariatie in het land. Op sommige plekken wordt er bijvoorbeeld wel ferritine meebepaald en op andere plekken niet, of ze gaan anders om met het voorschrijven van medicatie. Ook zien we meer vegetariërs en veganisten in de praktijk en meer verschillende culturen. Er zijn dus best veel dingen veranderd.

De ontwikkeling
De werkgroep helpt mee met het opstellen van uitgangsvragen, het beoordelen en graderen van de bewijsstukken en het formuleren van de aanbevelingen van de modules. Eveline en ik doen het zogenaamde monnikenwerk; het lezen en samenvatten van de literatuur. De start van 2019 was het uitgangspunt, daar hebben we een aanvullende literatuursearch op gedaan. We hebben het aantal geïncludeerde artikelen vergroot met nieuwe artikelen die daarna nog zijn verschenen zijn en een aantal toegevoegd.

Leidende rol
Naar verwachting ligt er in het voorjaar van 2022 een conceptrichtlijn, die veel meer past bij onze huidige samenleving. We gaan kijken of we er een module voor preventie aan kunnen toevoegen. Ook willen we uiteindelijk nog een praktijkkaart voor de spreekkamer, een beslisboom of een tool voor counseling ontwikkelen.

We maken deze richtlijn voor de zwangeren in de eerste lijn, maar hopelijk lukt het ons ook om op één lijn te komen met huisartsen en gynaecologen. Met deze richtlijn willen we hier als verloskundigen leidend in zijn. We zijn echt iets moois aan het maken voor alle zwangeren, want iedereen wordt hierop gescreend.

Eveline:

De oude praktijkkaart voor hypertensie bleek te omvangrijk. Die bevat zo veel details, dat het in de praktijk niet goed werkt. Er was behoefte aan een vereenvoudigde versie. Door te werken in modules krijgen verloskundigen straks geen boekje dat ze helemaal moeten lezen, maar kunnen ze online heel gericht antwoorden opzoeken. Dat is veel bruikbaarder. En doordat het online staat kunnen we de richtlijn straks ook veel gemakkelijker actualiseren en hoeven we geen pdf van 176 bladzijdes aan te passen.

Samenwerken
We werken in de werkgroep samen met huisartsen (NHG), een gynaecoloog van de NVOG en klinische en eerstelijnsverloskundigen. Ook hebben we de Hellp Stichting betrokken voor cliëntenparticipatie. Ik vind het heel prettig samenwerken. Ook dankzij een goede projectmanager. Wij kunnen vanuit de inhoud blijven kijken en bij alle zaken eromheen worden we ondersteund.

We hebben de taken met de NHG verdeeld. We hebben afgesproken dat wij de psychosociale kant van het verhaal uitdiepen en zij wat meer de medische kant. Die sociale kant toevoegen is nieuw. Wij kijken met een andere invalshoek, wat kunnen we bijvoorbeeld aan preventie aanbieden? Het wordt op deze manier echt een multidisciplinaire richtlijn en niet alleen een richtlijn van de KNOV.

Lees ook: Subsidie ZonMw - wat gaat de KNOV samen met leden doen?