Twinning: op naar Denemarken!

07 oktober 2021

Wat een fijne tweede workshop beleefden we samen met de Twins tijdens de eerste live ontmoeting op 17 september! Naast dat we elkaar beter hebben leren kennen, hebben we ook gehoord wat de Twins drijft als het gaat om het bieden van continuïteit van zorg, hebben we een presentatie uit de UK gehad met de ervaringen die ze daar hebben met de continuïteit en de Twins hebben ideeën de revue laten passeren voor hun eigen deelproject binnen Twinning.

First things first: het opstellen van een commitment charter

Wat vind je tijdens het Twinning project belangrijk voor de omgang met elkaar? Tijdens de workshop heeft iedereen aangegeven welke afspraken ze hiervoor belangrijk vindt. Zie het als normen en waarden waar we elkaar aan houden gedurende het project en waar alle projectdeelnemers zich aan committeren. Het geeft houvast en duidelijkheid voor de omgang en werkwijze en vormt zo de basis van ons Twinning project.

Als geld geen rol speelt, wat wil je dan graag veranderen?

Oftewel: wat drijft de Twins en welke ambities hebben ze voor de continuïteit van zorg? Er kwamen mooie suggesties voorbij waarvan we aantal met jullie delen:

 • minder zorgeenheden per verloskundige,
 • meer collega’s allround opleiding en er is 1 opleider,
 • meester/gezelsysteem,
 • 1 op 1 zorg,
 • in elkaars keuken kijken,
 • samen calamiteiten trainen en
 • meer expertises integreren zoals fysiotherapie en diëtiek.

Hoe dragen de deelprojecten van de Twins bij aan de continuïteit van zorg?

Een uitgebreide lunch, een fotosessie en een actieve ‘after-lunch-beweegsessie’ later, pakten we de draad weer op met een brainstormsessie over de deelprojecten: aan welk(e) onderwerp(en) denk je, welk droomscenario zou je project opleveren, welke rationele doelstelling past bij het project, welke collega’s betrek je erbij en wat voor hulp heb je verder nodig?

Even (nog een keer) ter info: binnen het hoofddoel ‘continuïteit van zorg’ voert iedere Twin een deelproject uit met een onderwerp dat bijdraagt aan die continuïteit.

Iedere Twin had al eigen ideeën en input voor deze vragen! Met een grote verscheidenheid als het gaat om onderwerpen én om doelgroepen. Een kleine greep uit de ideeën die zoal voorbij kwamen:

 • implementatie van pijnstilling door de eerste lijn,
 • beeldmateriaal voor patiënten voor het leren kennen van het eigen lichaam,
 • empowerment van de startende verloskundige,
 • inzicht in de stageplekken bij caseloaders en
 • een escaperoom voor alle partners in de geboortezorg om vertrouwen te creëren en te behouden over de lijnen heen.

Het zijn vooralsnog ideeën. Momenteel broeden de Twins hier verder op en maken ze uiteindelijk een definitieve keuze voor hun deelproject.

Ik ga naar Denemarken en ik neem mee …

… mijn Twin! In november gaan we op studiereis met het Twinning project en leggen daar diverse bezoeken af waarin continuïteit van zorg centraal staat:

 • We starten in Kopenhagen voor een ontmoeting met de beroepsvereniging, een presentatie over verloskunde in Denemarken, rondetafel gesprekken met Deense verloskundigen over continuïteit van zorg en een bezoek aan een kliniek.
 • Daarna maken we een tussenstop in Slagelse waar we een ziekenhuis bezoeken dat speciale aandacht besteedt aan de inrichting van de bevalkamers volgens het concept ‘loving birth environment’.
 • Vervolgens gaan we in Aarhus naar verschillende klinieken en ziekenhuizen waar de verloskundigen werken in een caseload model, ontmoeten we een team dat gespecialiseerd is in het hechten na de bevalling en krijgen we een presentatie over innovatie in de verloskunde.
 • In Aarhus volgen we ook nog een hechttraining, een handeling waar we als eerste en tweede lijners veel mee te maken hebben.

En onze laatste dag sluiten we, hopelijk voldaan, af met een gezamenlijk Deens diner.

Meer weten over Twinning? Check de Twinning pagina.