Realtime LPZ dashboard geeft geboortezorg inzicht in beddencapaciteit in de regio

05 oktober 2021

Er lopen verschillende initiatieven om de capaciteitsproblematiek goed in kaart te krijgen en een mogelijke oplossing te bieden. Een ervan is een vernieuwd capaciteitsdashboard dat inzicht geeft in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie.

In de regio Zuidwest-Nederland hebben de gezamenlijke geboortezorgprofessionals dit capaciteitsdashboard in gebruik genomen. In dit dashboard zien ze wat de beddencapaciteit is op de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio. Omdat het dashboard direct gekoppeld is aan het ziekenhuisinformatiesysteem, is realtime informatie beschikbaar.

In één oogopslag zien waar plek is om te bevallen

Ziekenhuizen werken met het dashboard, maar het is vooral bedoeld voor verloskundigen. Zij kunnen via hun mobiele device direct zien waar er plek is voor hun cliënt om te bevallen. Dat bespaart tijd, maar geeft ook rust en duidelijkheid voor de vrouw en haar partner.

Over het LPZ dashboard

De tien ziekenhuizen en Geboortecentrum Sophia in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten op het LPZ dashboard. Dit dashboard is onderdeel van het LPZ dashboard (Landelijk Platform Zorgcoördinatie ) dat de LNAZ faciliteert. Hierop zijn onder andere ook de Covid-beddencapaciteit en de SEH-capaciteit inzichtelijk.

Zoek je meer informatie over dit dashboard, neem dan contact op met projectleider Hiske Ernst-Smelt via capaciteit.geboortezorg@erasmusmc.nl