Gezamenlijke evaluatiebijeenkomst sluit project Twinning up North met IJsland af

29 september 2021

Op vrijdag 10 september vond de allerlaatste bijeenkomst van het internationale project Twinning up North met IJsland plaats. Hierin werd het project gezamenlijk geëvalueerd en officieel afgesloten. Dit project, waarin Nederlandse en IJslandse verloskundigen samenwerken en van elkaar leren, werd al in november 2020 online afgerond. Door corona konden de IJslandse twins toen niet naar ons land komen en werd de laatste uitwisseling verplaatst naar september 2021.

Evaluatie in focusgroepen

De evaluatie van het twinning project vond plaats in de vorm van focusgroepen, waarin we waardevolle feedback ontvingen van alle deelnemers. De resultaten uit deze focusgroepen en de eindevaluatie worden geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt in een wetenschappelijk artikel.

Persoonlijke band

Naast de eindevaluatie was de ontmoeting ook een mooie gelegenheid voor de twins om met elkaar herinneringen op te halen, nieuwe ervaringen uit te wisselen en de laatste verloskundige ontwikkelingen met elkaar door te nemen. De meeste verloskundigen gaven aan dat zij, ook nu project is gestopt, in de toekomst in contact zullen blijven met hun twin.

Lees ook