Landelijke campagne 'samen beslissen’ gestart

09 september 2021

Minstens een kwart van de patiënten vindt samen beslissen lastig en zorgverleners overschatten de mate waarin zij samen beslissen, zo blijkt uit onderzoek. Om hier verbetering in te brengen, startte op 6 september 2021 de nationale campagne ‘Samen Beslissen’. Komende zestien maanden loopt deze campagne, die zich richt op zorgverlener en patiënt/cliënt.

'Samen beslissen' is het proces waarin zorgprofessional en patiënt of cliënt gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de cliënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de cliënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij 'samen beslissen'. De campagne geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om ‘beter’ en vaker samen te beslissen.

Over de campagne

De campagne ‘Samen beslissen’ is onderdeel van het programma ‘Uitkomstgerichte zorg’ dat gestart is vanuit de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg. De KNOV is geen onderdeel van het hoofdlijnenakkoord en dus geen betrokken partij, maar wij onderschrijven het belang van ‘samen beslissen’ en dragen graag bij aan bewustwording en verbetering van dit proces. Geboortezorgpartijen zoals de NVK, NVOG en Patiëntenfederatie Nederland zijn wel opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. Zij leveren de komende tijd op hun eigen wijze een bijdrage aan de campagne.

Ondersteuning bij samen beslissen

Zoek je meer informatie en hulpmiddelen voor het inrichten van het proces samen beslissen in de praktijk, kijk dan op Toolkit Samen beslissen of kijk op Begin een goed gesprek.