KNOV ontvangt rapport ‘Toekomstbestendige geboortezorg’

09 september 2021

Door ontwikkelingen als mogelijke verdere concentratie van zorg, een hoge werkdruk voor eerstelijnsverloskundigenpraktijken en minder acute verloskunde, is het belangrijk om als verloskundigen voorbereid te zijn op de toekomst. Om hierop goed te kunnen anticiperen en de juiste keuzes te maken, schakelde de KNOV adviesbureau Zorgvuldig Advies in. Onlangs presenteerden zij de resultaten van hun verkenning en hun advies aan KNOV-directeur Charlotte de Schepper.

Tijdens de ALV in juni 2021 gaf adviesbureau Zorgvuldig Advies al een videosessie over de toekomst van de geboortezorg. Daarna gingen ze aan de slag met de uitwerking, wat resulteerde in het rapport 'Toekomstbestendige geboortezorg’. Het rapport geeft antwoord op de volgende strategische vraag: hoe kan kwalitatief goede geboortezorg worden gewaarborgd als er ergens in Nederland een ziekenhuis wegvalt?


Knelpunten

In het rapport zoomt Zorgvuldig Advies in op de knelpunten die zij signaleren. Belangrijkste punt: er bestaan zorgen over de toekomstige beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute verloskundige zorg. Naast de zorgen om de kwetsbare toegankelijkheid van acute verloskundige zorg in de tweede lijn, is ook de positie van eerstelijns verloskundigen kwetsbaar.

Scenario's voor de geboortezorg

Vervolgens presenteren ze vier mogelijke scenario’s voor de geboortezorg. Dit helpt bij het nadenken over de consequenties als zich in een bepaalde regio capaciteitsproblemen voordoen waardoor de achtervang van acute geboortezorg in het gedrang kan komen. Door deze consequenties in beeld te hebben, kun je anticiperen en een proces van strategisch handelen in gang zetten.

Robuuste geboortezorg, landelijk en per regio

De uitgangssituaties en de wensen verschillen natuurlijk per regio. Daarom moet er gekeken worden welke aspecten als eerste aandacht nodig hebben. De KNOV kan regio’s ondersteunen bij het bepalen van welke aspecten versterkt moeten worden en de uitvoering hiervan.

Hoewel iedere regio anders is, ziet Zorgvuldig Advies ook grote lijnen waarmee verloskundigen kunnen bijdragen aan meer robuuste geboortezorg:

  1. Zet in op preventie, werk aan gezondheid
  2. Gebruik innovaties, benut kansen van nieuwe technologie
  3. Werk aan de organisatie van geboortezorg, verbeter de samenwerking

Hoe verder?

Het rapport biedt interessante aanknopingspunten, onder andere met betrekking tot de inzet op preventie, innovatie en het organiseren van de zorg in de regio. Het ondersteunt daarbij het ingezette pad richting sociale verloskunde en de ondersteuning voor de organisatiegraad die de KNOV in de regio aanbiedt.

Benieuwd naar het complete advies? Lees dan hieronder het rapport Toekomstbestendige geboortezorg.