Project partuspoules van Bo Geboortezorg in volle gang

16 september 2021

Begin juli zijn brancheorganisatie Bo Geboortezorg en vier kraamzorgorganisaties van KSV Amsterdam gestart met de pilot ‘PartusAmsterdam’. ‘PartusAmsterdam’ is onderdeel van het project partuspoules en onderzoekt of en hoe de inzet van regionale partuspoules de werkdruk onder kraamverzorgenden kan verminderen.

PartusAmsterdam is een regionale poule, opgezet voor avond- en nachtdiensten en inzetbaar voor zowel thuisbevallingen als ziekenhuisbevallingen in Amsterdam. In de pilot worden via interviews en enquêtes kraamverzorgenden, verloskundigen, cliënten en directieleden gevraagd naar hun ervaringen met zaken als kwaliteit, werkdruk, cliëntervaring, organisatie zorg en kosten. Eind dit jaar verwacht Bo Geboortezorg de eerste resultaten van de pilot te kunnen delen.

Inzet partuspoules

Met het tweejarige project ‘Inzet partuspoules’ onderzoekt Bo Geboortezorg partuspoules als effectief instrument voor het verminderen van de ervaren werkdruk onder de kraamverzorgenden en het duurzaam inzetten van de kraamverzorgenden. Ook moet de inzet van een regionale partuspoule leiden tot meer kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.

Wat is een regionale partuspoule?

Een regionale partuspoule is een poule waarin kraamverzorgenden van meerdere organisaties worden geclusterd voor het assisteren van bevallingen in die regio.

Met het inzetten van regionale partuspoules:

  • Hoeven er minder kraamverzorgenden op wacht te staan
  • Wordt het wachten veelal minder lang
  • Wordt de werkdruk minder
  • Wordt het werk efficiënter

Meer informatie vind je op de website van Bo Geboortezorg. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je mailen naar Rosanne van der Sterre - Poolen, rvandersterre@knov.nl.